Wiatr

Szum wiatru - pomiędzy osobistym a uniwersalnym. Esej o Fotografii Odklejonej. Tekst i fotografia: Łukasz Cyrus, 2019.
O doświadczaniu osobistego przez uniwersalne i fotografii odklejonej.


Łukasz Cyrus, 2019