Widzialność autora

https://lukaszcyrus.blogspot.com/ #fotografiaodklejona
O widzialnościach fotografii odklejonej i widzialności autora.


Łukasz Cyrus, 2018