Zmiany w Galerii

Zmiany w Galerii

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Zmienia się też Galeria Fotografii Odklejonej.

Galeria, której działalność zainicjowałem w czerwcu 2019 roku, przechodzi swoją pierwszą transformację. Zmiany są wielkie. Po pierwsze postanowiłem zmienić nazwę Galerii na bliższą memu sercu. Odtąd nazywać ją postanowiłem Galerią Fotografii Odklejonej i tym samym zasygnalizować, że na sztaludze galeryjnej prezentowane będą tylko i wyłącznie fotografie odklejone. Po drugie, Galeria będzie odtąd organizować prawdziwe wernisaże. Wydarzenia te będą intymnymi spotkaniami przyjaciół, którym towarzyszyć będzie sztuka fotograficzna, dobrana specjalnie na tę okazję muzyka i poczęstunek. Wiąże się to oczywiście z koniecznością przygotowania programu Galerii i działalności kuratorskiej, której to z radością się dziś podejmuję.

Skoro będą wernisaże z udziałem gości, potrzebne są zaproszenia. Projekt już wykonałem. Z uwagi na mocno ograniczoną przestrzeń Galerii, otrzymanie takiego zaproszenia nie będzie łatwe i można je traktować jako wyróżnienie. Jednocześnie same druki zaproszeń będą tak mocno limitowane, że w zasadzie uznać je można za unikaty, dlatego już założyłem dla nich Księgę Zaproszeń Galerii Fotografii Odklejonej, która będzie pełniła funkcję Kroniki Galerii, a z czasem sama stanie się przedmiotem unikalnym o pewnej wartości historycznej. Na kolejnych stronach zamieszczał będę po jednym egzemplarzu każdego z imiennych zaproszeń tworząc w ten sposób historię Galerii, wernisaży i spotkań.

Tak poważna instytucja nie może obyć się bez logo. To również przygotowałem. Znalazło się ono na pierwszym, historycznym zaproszeniu wyemitowanym przez Galerię Fotografii Odklejonej. Czyje imię na nim widnieje pozostanie tajemnicą.

Łukasz Cyrus, 2019