Aparat jako narzędzie namysłu

O fotografii odklejonej i tym, co kryje się między formą a treścią.

Łukasz Cyrus, 2019

Przeczytaj esej pt. "Aparat jako narzędzie namysłu".

www.lukaszcyrus.blogspot.com #fotografiaodklejona