Salzburg 2019 - momenty wybrane

Plener Klubu Fotograficznego "Źródło", Salzburg 2019. fot. Aleksander Orszulik.
"Momenty wybrane" Aleksandra Orszulika.

Łukasz Cyrus, 2019