Error_Glitch

O defiguracjach, podróżach w czasie i twórczości Krzysztofa Szlapy.


Łukasz Cyrus, 2018