Szkoła Fotografii Odklejonej

Szkoła Fotografii Odklejonej została powołana do życia jesienią 2018 roku w celu popularyzowania sztuki fotograficznej i idei Fotografii Odklejonej jako środka wyrazu artystycznego. Głównymi zadaniami Szkoły jest integracja twórców, którzy pragną wyrażać się poprzez fotografię, ich rozwój artystyczny, jak również popularyzacja ich twórczości.

Szkoła realizuje swoje zadania poprzez publikację esejów i felietonów na temat fotografii, wydawnictwo albumów i książek fotograficznych, emisję fotografii kolekcjonerskiej, emisję pocztówek, organizację wystaw i pokazów fotograficznych, organizację spotkań i paneli dyskusyjnych, organizację plenerów i spacerów fotograficznych, organizację konkursów fotograficznych.

Głównymi kanałami dystrybucji informacji na temat działań Szkoły Fotografii Odklejonej jest niniejsza strona internetowa mieszcząca się pod adresem www.fotografiaodklejona.pl jak również blog zatytułowany Fotografia Odklejona znajdujący się pod adresem www.lukaszcyrus.blogspot.com.

Fotografia Odklejona to uniwersalna metoda transmisji czystych emocji poprzez obraz. Fotografia Odklejona jest autorskim konceptem Łukasza Cyrusa z Rudy Śląskiej.

Łukasz Cyrus jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików w Okręgu Śląskim.

Szkoła Fotografii Odklejonej jest ruchem artystycznym non-profit powołanym do życia przez Łukasza Cyrusa.

Łukasz Cyrus, 2018

www.lukaszcyrus.blogspot.com #fotografiaodklejona