Zeszyt salzburski 1

www.lukaszcyrus.blogspot.com #fotografiaodklejona
Pierwszy z czterech Zeszytów Salzburskich to najbardziej abstrakcyjny z zeszytów. Stanowi zbiór obrazów powstałych z wyrwania wizerunków miasta z kontekstu, a także ich przetworzenia i zestawienia w dyptyki. Album jest zapisem wrażenia jakie Salzburg na mnie wywarł i próbą przeniesienia tego wrażenia na odbiorcę. Nie narzucam. Oferuję swoje spojrzenie.