Narodziny obrazu

Czy obraz rodzi się przed naciśnięciem guzika, czy po?

Łukasz Cyrus, 2017

Naciśnij guzik. Link do albumu "Narodziny obrazu".

www.lukaszcyrus.blogspot.com