Obraz przywieziony z podróży

Obraz przywieziony z podróży. Fotografia odklejona. fot. Łukasz Cyrus, 2019.
O istocie rzeczy, pozorach i fotografii odklejonej.


Łukasz Cyrus, 2019