Obraz przywieziony z podróży

O istocie rzeczy, pozorach i fotografii odklejonej.

Łukasz Cyrus, 2019

Przeczytaj esej pt. "Obraz przywieziony z podróży".

Obraz przywieziony z podróży. Fotografia odklejona. fot. Łukasz Cyrus, 2019.