W poszukiwaniu białego wieloryba

www.lukaszcyrus.blogspot.com
Wszystko, co ważne w fotografii pejzażowej jest poza nią samą. Wszystko, co w niej piękne jest poza krajobrazem. Wszystko, co istotne jest poza zdjęciem. Gdzieś na peryferiach.

Przeczytaj esej pt. "W poszukiwaniu białego wieloryba".

Łukasz Cyrus, 2019