Uczynić widzialnym

O widzialnościach i fotografii odklejonej.

Łukasz Cyrus, 2017

Przeczytaj esej pt. "Uczynić widzialnym".

www.lukaszcyrus.blogspot.com