Hoitokunta

KALASTUSKUNNAN JA MOLEMPIEN VENERANTOJEN YHTEISEN HOITOKUNNAN JÄSENET KAUDELLA 2018-2020:

Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja) (Tammitie 44, 040 545 2191)

henkilökohtainen varajäsen Kari Keinänen (Tammitie 33, 050 326 5840)

Hans Holopainen (Tammitie 9, 0400 617 726)

henkilökohtainen varajäsen Veli Kiiskilä

Alpo Mustonen (Myllykuja 31, 0400 443 511)

henkilökohtainen varajäsen Petteri Pohto (Buraksentie 108, 050 367 6956)