2018-02

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2018

aika: 8.5.-1.6.2018

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. 2018 VENEPAIKKAMAKSUT

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti maksujen eräpäivä oli 30.4., ja mikäli venepaikkaa ei halua pitää enää tänä vuonna, vene tulee olla poistettu osakaskunnan alueelta eräpäivään mennessä, tai otetaan ilman eri ilmoitusta osakaskunnan haltuun hävitettäväksi ja mahdolliset kulut peritään veneen omistajalta.

Aikaa toimia oli yli kuukausi. Kahden veneen osalta maksuja oli rästissä vielä 8.5. ja vene rannassa, eli näiden haltuunottoon on perusteet. Puheenjohtaja lähetti kuitenkin vielä 8.5. erillisen huomautuksen, ja molemmat maksettiin saman tien.

4. LUVATTOMIEN JA MAKSAMATTOMIEN VENEIDEN HALTUUNOTTO

Vuosikokous päätöksen mukaisesti maksamattomat ja luvattomat veneet otetaan osakaskunnan haltuun 1.5. alkaen ja hävitetään esim. myymällä osakaskunnan lukuun, tai viemällä jäteasemalle, jolloin kulut peritään veneen omistajalta .

Rannassa oli 8.5. tarkastuksen yhteydessä neljä tunnistamatonta luvatonta venettä.

Näiden osalta käynnistetään haltuunottomenettely laputtamalla veneet haltuunottovaroituksella kahdeksi viikoksi (24.5. saakka), minkä jälkeen niistä otetaan vastaan ostotarjouksia kuun loppuun, minkä jälkeen osakaskunnan hoitokunta myy tai hävittää veneet.

1.6. mennessä yksi vene oli viety pois rannasta. Yhdestä on saatu yksi ostotarjous 100 e, puheenjohtaja hoitaa myynnin osakaskunnan lukuun. Kahdesta muusta ei tarjouksia eli menevät hävitykseen, kulut jäävät osakaskunnan maksettavaksi.

5. MEIKON-MYLLYKYLÄN ALUEELLINEN TIETOIMITUS

Kuka tahansa hoitokunnan jäsenistä voi yksin edustaa osakaskuntia valtion maksamassa Meikon-Myllykylän alueen kiinteistöjen kulkuyhteysoikeudet päivittävässä alueellisessa maanmittaustoimituksessa.

Osakaskuntien näkökulmasta valvottavia asioita ovat:

(1) Kulku Meikon venerantaan, Myllykyläntieltä/Kylänraitilta kulkeva polkuyhteys niin leveänä, että sitä pitkin pystyy kuljettamaan veneitä rantaan ja sieltä pois.

(2) Kulku Korsolammelle, nykyistä tietä myötäilevä polkuyhteys niin leveänä, että sitä pitkin pystyy kuljettamaan veneitä rantaan ja sieltä pois. Vastaavasti Mustjärvelle.

Puheenjohtaja keskusteli tietoimitusta valmistelevan toimitusinsinöörin kanssa, ja hän kertoi seuraavaa:

(1) Meikon veneranta on maakiinteistö, kulkuyhteys sinne Kylänraitin mutkasta olemassaolevia uria pitkin on selvä asia.

Laki ei mahdollista kulkuyhteyden perustamista yhteisalueen kiinteistörekisteritunnuksen hyväksi, vaikka se tässä tapauksessa olisikin järkevää käytännössä.

Tämän vuoksi kulkuoikeus kirjattanee sen tyylisellä merkinnällä kuin "oikeutettuja ei ole yksilöity".

(2) Pelkkien vesialueiden osalta ei ole olemassa eikä perusteta erillistä tieoikeutta tässä toimituksessa. Kulku jokamiehenoikeudella ja maaomistajien kanssa tarvittaessa sopien.

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja