2011-03

2011-06-21

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2011

aika: 9.-21.6.2011

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. SÄÄNTÖJEN VAHVISTUS

Säännöt saatiin muutoksitta vahvistettuina 19.4.2011, yhdellä 90 € vahvistusmaksulla, joten aiempi tälle vuodelle tehty 3 x 100 € maksuvaraus voidaan purkaa suunnitellusti pois tämän vuoden kirjanpidossa.

4. MAKSUJEN KANTO

Venepaikka- ja pyydysyksikkömaksujen eräpäivä oli 15.5. Yhtä kiinteistöä lukuunottamatta kaikki ovat maksaneet ajallaan.

Saman kiinteistön kanssa oli edellisvuonna vastaava ongelma. Ehdotus seuraavalle vuosikokoukselle, että toistuvasti maksujen kanssa hankaluuksia aiheuttaneille osakkaille tai ei-osakkaille jatkossa venepaikka tai pyydysyksiköt vain käteismaksua vastaan, ja jos ei saada perittyä vuosikokouksen määräämään eräpäivään mennessä, mahdollisen veneen tai pyydysten välitön haltuunotto osakaskunnan hyväksi ja hävittäminen hoitokunnan hyväksi katsomalla tavalla.

5. MUUT ASIAT

(Ei ollut)

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.6.2011.

Kirkkonummella

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja