2009-12-15

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15.12.2009

aika: 8.-15.12.2009

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse 8.12.2009: Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen, ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous päätettiin toista viikkoa avaamisen jälkeen, ja siihen osallistuivat puheenjohtaja ja yksi muu jäsen, joten kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. VUODEN 2009 SAATAVIEN TILANNE

Osakkailta perittävien maksujen eräpäivä oli 27.11.2009. Saatavia on vielä neljältä osakkaalta (tilanne 8.12.). Jarmo Suihkonen lähettää heille maksumuistutukset.

Mikäli joku jättää maksamatta vielä sen jälkeen, kirjataan saatavat tilinpäätökseen ja sitä kautta osakaskunnan kokoukselle tiedoksi jatkotoimista päättämistä varten.

Tilanne 15.12. saatavia enää yhdeltä osakaskiinteistöltä: 8-8 Sippan (omistajana As Oy Myllykylän Vuokko).

4. OSAKASKUNTIEN VELAN POIS MAKSAMINEN

Nyt kun osakasmaksut on laskutettu, osakaskunnat maksavat pois käynnistysvuoden aikana syntyneet velkansa 202,20 € Jarmo Suihkoselle kirjanpidon kuittien mukaisesti. Puheenjohtaja hoitaa tämän tilisiirtona ennen vuodenvaihdetta.

5. KULUVARAUS ENSI VUODELLE

TE-keskus ei ole vielä vahvistanut sinne kesällä lähetettyjä sääntöjä. Vahvistamisesta TE-keskus perii noin 100 € maksun per osakaskunta.

Mikäli TE-keskukselta ei tule näitä laskuja jouluun mennessä, tehdään vuoden 2009 tilinpäätökseen kullekin kolmelle osakaskunnalle 100 € kuluvaraus tätä kulua varten.

6. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2010

Osakaskuntien kokouksessa 19.5.2009 päätettyjen sääntöjen mukaan hoitokunta valitsee keskuudestaan hoitokunnan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan, seuraavaan osakaskunnan kokoukseen saakka. Vuoden 2010 maaliskuiseen osakaskunnan kokouksen saakka osakaskuntien yhteisen hoitokunnan varapuheenjohtajana toimii Hans Holopainen.

Alpo Mustonen ehdotti, että Holopainen valitaan uudelle varapuheenjohtajakaudelle, jotta pankkiin ei tarvitse käydä muuttamassa tilinkäyttöoikeuksia.

Valittiin Hans Holopainen varapuheenjohtajaksi vuoden 2011 osakaskunnan kokoukseen saakka.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.12.2009.

Kirkkonummella 15.12.2009

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja