Venepaikat muille kuin osakkaille

Vuokrapaikkaoikeus

Toistaiseksi Kvarnbyn ulkopuolisia vuokralaisia ei oteta.

Käytännön seikkoja

- paikat jakaa ja niitä hallinnoi osakaskunnan hoitokunta (yhteydenotot hoitokunnan puheenjohtajaan)

- vuokrasopimus ei oletusarvoisesti jatku uudelle kaudelle

- veneen säilytyksessä on noudatettava hyviä tapoja ja huomaavaisuutta (esim. siisteys, esteetön kulku muille veneille ja veneenlaskupaikoille); selkeä laiminlyönti tai välinpitämättömyys oikeuttaa hoitokunnan irtisanomaan venepaikan kesken kauden kahden viikon varoitusajalla, maksuja palauttamatta

- hoitokunnalla on oikeus ottaa rannassa luvattomasti oleva tai merkitsemätön vene haltuun osakaskunnan nimissä, ja hävittää se parhaaksi katsomallaan tavalla; rantaan hylätyn veneen, jätteiden tms. hävittämisestä aiheutuvat kulut peritään veneen omistajalta

- venepaikka ei sisällä kalastus- eikä pysäköintioikeutta

- vuokraajan tiedot tallennetaan osakaskunnan venepaikkarekisteriin, ja vuokralaisen nimi ja venepaikkanumero voidaan julkaista osakaskunnan verkkosivulla

Venepaikkamerkki

Maksettua kausimaksua vastaan vuokralainen saa veneen keulaan kiinnitettäväksi Kvarnbyn venepaikkamerkin.