2009-06-03

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3.6.2009

Aika: 3.6.2009 klo 18.00-18.45

Paikka: Tammitie 44, Kirkkonummi

Läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja, kokouksen sihteeri)

Hans Holopainen

Alpo Mustonen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti, ja koko hoitokunta on paikalla, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. HOITOKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI 2009

Hoitokunta valitsi varapuheenjohtajaksi tälle vuodelle arvalla Hans Holopaisen.

4. OSAKASKUNNAN EDUSTAJA KALASTUSALUEEN KOKOUKSIIN

Vesialueen osakaskunnan edustajaksi Porkkala-Kirkkonummi Kalastusalueen kokouksiin valittiin Hans Holopainen, varaedustjaksi Alpo Mustonen.

5. OSAKASKUNNAN KOKOUKSEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA

20.5.2009 Viestintävirasto myönsi osakaskunnan käyttöön verkko-osoitteen kvarnbyn-osakaskunnat.fi

20.5.2009 kysely Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle siitä, kuinka pitkä varoitusaika vieraiden veneiden poissiirtokehotukseen ja mahdolliseen haltuunottoon tulisi laittaa; vastaus oli, että asiasta ei ole olemassa yksikäsitteistä määräystä tai lainkohtaa, mutta komisarion mukaan jos alue on selkeästi merkitty yksityisalueeksi ja ulkopuolisten veneiden poissiirtokehotus annetaan nyt heti keväällä selkeässä muodossa, noin 1 kk varoitusaika lienee riittävä, kunhan toimissa noudatetaan tervettä maalaisjärkeä ja toimitaan kaikin puolin harkiten

22.5.2009 Humaljärven rantaan asetettiin poliisin suosituksen mukaisesti yksityisaluekyltti vieraiden veneiden poisvientikehoituksin (määräaika 23.6.) ja pysäköintiohjein

24.5.2009 pyydys- ja venemerkit laitettiin tilaukseen; tulivat vajaassa viikossa

26.5.2009 osakaskokouksen tarkastettu pöytäkirja laitettiin jakoon ja kunnan ilmoitustaululle nähtäväksi

26.5.2009 säännöt lähetettiin TE-keskukseen vahvistettaviksi

26.5.2009 verkkosivut avattiin osoitteessa http://www.kvarnbyn-osakaskunnat.fi, ja hoitokunnalle sähköpostiosoite hoitokunnat@kvarnbyn-osakaskunnat.fi, johon tullut posti ohjautuu toistaiseksi puheenjohtajalle

26.5.2009 Danisco lupasi laittaa uuden alumiinisen moottorikieltomerkin tilaukseen, ja ottaa yhteyttä uuden merkin paikan suhteen, kunhan se on saapunut heille

26.5.2009 ensimmäinen kyselypuhelu osakaskunnan ulkopuoliselta siitä, onko vene tosiaan poistettava Humaljärven rannasta, vai voisiko sille vuokrata paikan pientä maksua vastaan (3.6. mennessä tällaisia kyselyitä on tullut kolme)

1.6.2009 Humaljärven rannasta viikonloppuna kadonneiden yksityisalue-/veneensiirtokehotus­kylttien tilalle uusi kyltti

3.6.2009 hoitokuntien järjestäytymiskokous

6. TYÖLISTALLA OLEVAT ASIAT

kesäkuu:

Suihkonen hoitaa:

¨ hoitokunnan kokouspöytäkirja verkkoon

¨ osakaskuntien yhteystietojen ilmoittaminen TE-keskukselle

¨ osakaskuntien yhteystietojen ilmoittaminen maanmittaustoimistolle

¨ osakaskuntien yhteystietojen ilmoittaminen Kirkkonummi-Porkkala –kalastusalueelle

¨ osakaskuntien rekisteröityminen Patentti- ja Rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisen yritystietojärjestelmän kautta

¨ pankkitilin avaaminen Humaljärven venerannan osakaskunnan nimiin

¨ moottorikieltokyltin uuden paikan osoittaminen Daniscolle (siirretään lähemmäs rantaa paksun lepän juureen, jolloin ei ole tiellä haittaamassa esim. veneiden säilytysalueen laajentamista tai kulkuväyliä

16.6.2009 talkoot Humaljärven rannassa

Holopainen hoitaa:

¨ etukäteen vieraiden veneiden siirtokehotuslappuun myös ruotsinkielinen teksti (Suihkonen kirjoittaa puhtaaksi ja kopioi)

¨ tarvikkeet ilmoitustaulun rakentamiseen kuten sovittu puhelimessa

¨ leka

Suihkonen hoitaa:

¨ peräkärry

¨ lapioita

¨ jätesäkkejä

¨ välineitä rajojen merkinnän selventämiseksi

¨ osakkaiden veneiden merkkausvälineet (merkit + puhdistusvälineet + liima + kamera + osakasluettelo + venepaikkakirjanpito + vieraiden veneiden siirtokehotuslaput (1 kk viimeinen jatkoaika) muovitaskuissa + teippiä)

¨ pyydysyksiköiden jakomateriaalit (merkit + kirjanpito)

¨ ilmoitustaulun alustava sisältö (laminoituina + nitoja)

talkoiden jälkeen (sovitaan talkoissa, kuka hoitaa)

¨ jätteiden pois vienti

¨ artikkeli paikallislehteen (siivous + venepaikat), mielellään suomeksi ja ruotsiksi

heinäkuu:

Suihkonen hoitaa:

¨ käräjäoikeudesta pyydettävä 20.7. jälkeen tieto, onko joku nostanut 19.5. osakaskunnan kokouksesta kanteen, ja tämä toimitettava TE-keskukseen sääntöjen vahvistamisen viimeistelyä varten

myöhemmin syksyllä:

¨ osakaskunnan kokouksen päätöksen mukaisten maksujen eräpäivän määrääminen

¨ osakas- ym. maksujen laskuttaminen ja maksusuoritusten seuranta

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45.

Vakuudeksi

Kirkkonummella 3.6.2009

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja