2016-2

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016

aika: 30.5.-11.6.2016

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. LUVATTOMAN VENEEN HALTUUNOTTO HUMALJÄRVEN RANNASTA

Osakaskunnan rannassa on ollut kevään ajan tunnistamaton punapohjainen paikkailtu Terhi-merkkinen vene, jota veneeseen 28.4. alkaen kiinnitetyistä siirtokehotuksista huolimatta ei ole viety pois.

Siirtokehotuksissa on kerrottu, että kyseessä on yksityinen ranta, ja luvattomat veneet otetaan osakaskunnan haltuun hävittämistä varten.

Viimeinen siirtokehotus on kiinnitetty 14.5. ja siinä kerrottiin mahdollisuudesta tehdä veneestä ostotarjouksia.

Vene oli rannassa vielä 1.6., jolloin hoitokunta otti veneen osakaskunnan haltuun, ja ilmoitti haltuunotosta poliisille.

Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä oli 8.6., tarjouksia tuli vain yksi, 200 €, V. Grönmark.

Vene myytiin tarjouksen tehneelle 11.6. ja ostaja kuljetti sen samalla kertaa pois.

4. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja