2018-03

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2018

aika: 22.-28.7.2018

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. JÄTTEET TOIMITETTU SORTTIASEMALLE

Viisi jätesäkillistä jätettä ja kolme hylättyä haltuun otettua venettä on toimitettu Humaljärven rannasta Sortti-asemalle.

4. RANNAN PYSÄKÖINTI

Humaljärven rannan luvaton pysäköinti on ongelma, varsinkin nyt helteisessä heinäkuussa ranta on usein ollut täynnä ulkopuolisten autoja, pysäköintikiellosta huolimatta.

Hoitokunta hankkii rantaan sulkuketjun, jolla kulkua voidaan tarvittaessa rajoittaa.

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja