2012-3

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 / 2012

aika: 30.3.-25.4.2012

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Humaljärven vedenlaatu

Puheenjohtaja selvittää mahdollisuuksia liittää osakaskuntien verkkosivujen yhteyteen seurantatietoa järven näkösyvyyden ja leväkukintotilanteen kehittymisestä kesän aikana. Näkösyvyysseuranta voitaisi suorittaa padolta secchi-levyä käyttäen, ja leväkukintotilanne aistinvaraisesti. Havainnointiohjeita on annettu Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla .

Valtion korvaukset kalastuskunnalle

Hans Holopainen edusti Kvarnbyn kalastuskuntaa Kirkkonummi-Porkkala Kalastusalueen vuosikokouksessa.

Siellä ei juuri tullut uutta tietoa muutoin kuin että kalastuskuntien valtionkorvauksissa on 10 vuoden vanhenemisaika, mutta sitä vanhemmat lunastamattomat varat eivät palaudu valtiolle, vaan siirtyvät Kalastusalueen käyttöön, eli jäävät joka tapauksessa tämän alueen hyväksi.

Sorapolut Humaljärven venerannan märkien paikkojen yli

Ei uutta tietoa, osotetaan Kim Pihlströmin tai muun tahon yhteydenottoa.

Vuosimaksujen kerääminen

Puheenjohtaja on jakanut venepaikka- ja pyydysyksikkömerkit ja laskut.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja