2012-01

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2012

aika: 12.-22.1.2012

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. TILINPÄÄTÖS 2011

Puheenjohtaja on koonnut osakaskuntien tilinpäätöksen mukaan lukienlyhyen toimintakertomuksen.

Kuluja oli kaikilla osakaskunnilla vähän vähemmän kuin ennakoitu, koska sääntöjen vahvistamisessa selvittiin yhdellä yhteisellä 90 € vahvistusmaksulla valtiolle.

Puheenjohtaja toimittaa sääntöjen mukaisesti tilinpäätöksen ja osakaskuntien hallintomateriaalin tilintarkastajalle tammikuussa. [Jätetty kunnan postilaatikkoon 20.1.2012]

4. VUOSIKOKOUS

Sääntöjen mukaan vuosikokous tulee pitää maaliskuun kuluessa, kutsut osakkaille vähintään kaksi viikkoa etukäteen.

Kokousajankohdaksi sovittiin alustavasti 7.3. klo 18.30, paikka edellisvuosien tapaan Bygdebo.

Puheenjohtaja kysyy kunnasta, olisiko mahdollista saada ajantasainen kopio kiinteistörekisterin mukaisista osakasluetteloista, jotta mahdolliset uudet lohkomiset osataan huomioida kutsuja jaettaessa ja vuosikokouksen äänestysluettelossa. [pdf-luettelo kiinteistörekisterinumeroista saatu 19.1.2012]

Kokouskutsuun tulee myös mahdolliset osakkaiden tammikuun loppuun mennessä hoitokunnalle ilmoittamat vuosikokouksessa käsiteltäviksi pyytämät asiat. Toistaiseksi tällaisia asioita ei ole tiedossa.

Hoitokunnan puolesta vuosikokoukselle esitetään, että hoitokunta voi jatkossa vaatia käteis- tai etukäteismaksun vene-, pyydys- ym. merkeistä niiltä tahoilta, joilla on ollut maksurästejä Kvarnbyn osakaskunnille.

Puheenjohtaja laatii ja jakaa kutsut helmikuussa.

Kokoukseen viime vuoden osallistujien pyynnöstä mahdollisesti tarjoilua.

5. PYYDYSYKSIKKÖ- JA VENEPAIKKAMERKIT

Puheenjohtaja tilaa uudet vuoden 2012 painatuksella olevat pyydysyksikkömerkit, jotka pyritään saamaan jakoon vuosikokoukseen mennessä.

Venepaikkamerkit edellisen vuoden tapaan sään kestävinä tarroina.

Puheenjohtaja huolehtii molemmista.

6. MUUT ASIAT

Ei ollut.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja