2018-01

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2018

aika: 20.1.-22.1.2018

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. 2017 TILIKAUDEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja laatii tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ym. ja toimittaa muille hoitokunnan jäsenille kommentoitavaksi/korjattavaksi, minkä jälkeen puheenjohtaja toimittaa helmikuun alkuun mennessä toiminnantarkastajalle.

4. 2018 VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään maaliskuussa, puheenjohtaja tarkentaa ajan hoitokunnan muiden jäsenten antamien reunaehtojen ja kokouspaikan saatavuuden mukaan.

Osakkailla on mahdollisuus tammikuun loppuun saakka esittää vuosikokouksen käsiteltäväksi asioita, muutoin käsitellään sääntömääräiset asiat, tänä vuonna mm. uuden hoitokunnan valinta.

Puheenjohtaja toimittaa kokouskutsut osakkaille aiempien vuosien käytännön mukaisesti.

5. VESIALUEIDEN JA MEIKON VENERANNAN TIEOIKEUDET

Maanmittauslaitos suorittaa alueellista tietoimitusta (TNo 2017-562455) osassa Kvarnbytä, ja on siksi mm. osakaskunnalta kysynyt Meikon venerannan kulkuyhteyksistä, mutta ei vesialueiden kulkuyhteyksistä, vaikka ovat toimitusalueella.

Hoitokunta vastaa kyselyyn:

- Meikon veneranta ja vesialue: käytössä on venerannasta Kylänraitille johtava ura

- Korsolampi: Myllykyläntielle vievä tieura

- Mustjärvi: Buraksentielle vievä ura

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja