2015-02

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015

aika: 16.-25.3.2.2015

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. VUOSIKOKOUS

Pidettiin 16.3., keskeisimmät asiat sen pohjalta:

- Entinen hoitokunta varajäsenineen valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle

- Toimintaa jatketaan suunnilleen kuten tähänkin asti.

- Hoitokunnalle 1000 e käyttövaltuutus valtiolta saatavista korvauksista hoitokunnan harkinnan mukaan.

- Humaljärvellä nyt voimassa suositus verkkojen 55 mm vähimmäissilmäkoosta, muuttuu sitovaksi vuoden 2018 alusta, mikäli Smedsby ja Österby kertomansa mukaisesti päättävät myös näin.

- Maksujen eräpäivä 1.5., puheenjohtaja huolehtii laskuista ja merkkien jakelusta edellisvuosien tapaan.

4. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Hoitokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hans Holopainen.

5. MUUT ASIAT

Ei ollut.

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja