2010-03-31

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

aika: 27.3.-31.3.2010

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. OSAKASKUNTIEN KEVÄTKOKOUKSEN TIIMOILTA

Humaljärven rannan kunnostus:

Kokous valtuutti/velvoitti hoitokunnan tilaamaan rantaan kasettiautollisen karkeaa mursketta (vähintään 0/32 mm) suodatinkankaan päälle levitettäväksi. Sovittiin, että asiaan paneudutaan tarkemmin maaston sulettua ja kuivuttua, ja katsotaan silloin myös pitäisikö kutsua kokoon murskeenlevitystalkoot. 40 m3 mursketta keskimäärin 20 cm paksuisena tarkoittanee noin 100 m2 aluetta, paksumpana kerroksena vielä vähemmän. Hoitokunta totesi tämän olevan niin pienimuotoinen korjaus/täydennys nykyiseen parkkipaikkaan, että sille ei ole tarpeen hakea toimenpidelupaa tms. viranomaisilta.

Ulkopuolisten venepaikat:

Puheenjohtaja oli valmistellut ehdotuksen ulkopuolisten veneenvuokrapaikkasopimukseksi. Hyväksyttiin. Puheenjohtaja vie ulkopuolisten venepaikkamahdollisuudesta ilmoituksen rannassa olevalle ilmoitustaululle.

Osakkaiden venepaikat ja pyydysyksiköt:

Niiden osalta, jotka eivät ole palauttaneet 2009 maksumerkkiä, merkit pysyvät voimassa 2010, koska ylenpalttista tungosta ei ole ollut, eikä paikkojen kierrätykseen siten ole tarvetta.

Puheenjohtaja kysyy vielä varmistukset tähän merkkiä palauttamattomilta, jotta laskut menevät oikein.

Tilintarkastaja:

Puheenjohtaja laittoi välittömästi osakaskunnan kokouksen jälkeen Markku Ikoselle sähköpostiviestin hänen uudelleenvalinnastaan.

4. MUUT ASIAT

Luvaton kalastus (josta joku oli kysynyt kokouksen yhteydessä):

Kalastuslaki: ”Milloin joku tavataan kalastamassa vedessä, jossa hänellä ei ole oikeutta harjoittamaansa pyyntiin; tai kalavedessä tavataan pyydyksiä, jotka muu kuin kalastukseen oikeutettu on sinne asettanut

on vesialueen omistajalla, osakkaalla tai kalastusoikeuden haltijalla oikeus verekseltään ottaa talteen tällaisessa kalastuksessa käytetty pyydys sekä saatu saalis samoin kuin vene tai muu kulkuväline, josta pyyntiä harjoitetaan."

Sitten on vielä muutama jatkolause, jotka oleellisesti sanovat:

Syytteen nostamiseen johtavat tavarat luovutetaan poliisille. Jos talteenottaja ei halua syytettä nostettavaksi, talteenotosta ilmoitetaan poliisille ja tavarat pidetään talteenottajan hallussa, kunnes niistä on maksettu lunastus. Jos lunastusta ei suoriteta kuukauden kuluessa, saa talteenottaja tavaran omakseen.

Puheenjohtaja laittaa tämän tekstin selkeyden vuoksi myös ilmoitustaululle, niin on rannassa kaikkien näkyvillä, jos tarvetta siihen viittaamiselle tulisi.

Kalastusasetuksen määräys lunastusmaksusta: "Kalastuslain 102 §:n 2 momentissa tarkoitettu lunastusmaksu on 30 euroa kerralla talteen otettua tavaraerää kohti."

Partiolaiset rannassa syyskuussa:

Partiolaisilla on kilpailu Kirkkonummella syyskuun puolivälissä, ja ovat kysyneet lupaa käyttää Humaljärven venerantaa silloin (vesikulkuneuvojen säilytys, vesillemeno ja paluu). Hoitokunnalla ei ole mitään sitä vastaan.

Humaljärven venerannan lahot puut:

Kari Nihtilä oli kiinnittänyt huomiota rannassa olevien muutaman puun huonokuntoisuuteen turvallisuusriskinä. Hoitokunta totesi, että lahot puut voidaan kaataa, kunhan siihen löydetään turvallinen tapa ja ajankohta.

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 31.3.2010.

Kirkkonummella

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja