Meikon vedenkorkeus

Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö Maria Lehtisen 31.3.2015 vastaus osakaskunnan vuosikokouksen esittämään kysymykseen Meikon vedenpinnan säännöstelystä:

"Vedenottoa säädellään edelleen v. 1973 annetun Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaan, eli järven pinta ei saa alittaa N43 42,65 m olevaa säännöstelyn alarajaa eikä mikäli mahdollista ylittää tasoa N43 43,34 m (ylärajaan emme pysty vaikuttamaan). Tätä on aika-ajoin tarkistettu ELY-keskukselta, mutta he eivät ole nähneet tarvetta puuttua rajoihin. Toimitamme mittaustiedot Meikon pinnasta määräajoin ELY-keskukselle.

Meillä on Meikon järven rannassa raakavesikaivo, jossa on mittalaite ja tiedot tulevat meille automaattisesti kaukovalvontaan. Tarvittaessa voimme mitata pinnan myös manuaalisesti mittatikulla. Raakavesikaivo on lukittu.

Meikon pintavedenottamo on melko pieni ja vettä voitaisiin ottaa enemmänkin, mikäli laitoksen kapasiteetti antaisi periksi. Ajankohdat, jolloin vedenottoa rajoitetaan osuvat yleensä loppukesäksi. Silloin vähennämme vedenottoa vähitellen ja pyrimme siihen, ettei vedenoton alarajaa saavuteta. Mikäli vesimäärä, jonka voimme ottaa on hyvin pieni, suljemme koko laitoksen, koska prosessi ei tuolloin toimi kunnolla. Voimme korvata puuttuvan vesimäärän HSY:ltä ja Suomen Sokerilta ostettavalla vedellä, joten ko. tilanne ei ole aiheuttanut ongelmaa."