Venepaikat osakkaille

Veneenpito-oikeus

Osakaskunnan kokous päätti 19.5.2009, että kaikilla rannan osakkaana olevilla omistajatahoilla (esim. perhe, asunto-osakeyhtiö, valtio, kunta) on oikeus veneen pitoon osakaskunnan rannassa.

Ensisijaisesti yksi vene, mutta mikäli tilaa on, hoitokunta voi antaa luvan useammalle.

Kokous päätti, että sama oikeus on myös Kvarnbyn kalastuskunnan osakkailla.

Osakaskunta kantaa jokaisesta veneestä vuotuisen venepaikkamaksun, jonka suuruus osakkaille vuonna 2015 on 15 euroa.

Veneiden rekisteröinti

Venepaikkaoikeuden ja laskutustietojen toteamiseksi veneet tulee ilmoittaa hoitokunnalle osakaskunnan rekisteriin. Ilmoitukset alkavan kauden suhteen tulee tehdä hoitokunnalle vuosittain viimeistään osakaskunnan kevätkokouksessa maaliskuussa. Myöhemmin venepaikkaa ja rekisteröintiä voi tiedustella hoitokunnalta.

Rekisteröinnin yhteydessä veneeseen kiinnitetään hoitokunnan määräämä tunnistemerkki, ja vene mahdollisesti valokuvataan.

Luvattomat veneet otetaan haltuun ja hävitetään

Tunnistamattomat ja luvattomat veneet merkataan määräajan sisältävällä poissiirtokehotuksella, ja otetaan määräajan umpeuduttua osakaskunnan haltuun. Ehjät veneet voidaan hoitokunnan harkinnan mukaan myydä osakaskunnan lukuun, tai siirtää osakaskunnan yhteiseen käyttöön. Rikkinäiset toimitetaan kaatopaikalle (kaatopaikka- ja siirtokulut peritään omistajalta, jos hänet saadaan selville).

Asiassa on konsultoitu Länsi-Uudenmaan poliisilaitosta.

Mikäli venepaikan haltija jättää maksamatta maksunsa eräpäivään mennessä, on hänellä eräpäivän jälkeen kaksi viikkoa aikaa siirtää vene pois, tai se otetaan ilman eri ilmoitusta osakaskunnan haltuun edellä kuvattuja jatkotoimia varten.

[ Poliisin suosituksesta ranta on 22.5.2009 merkitty yksityisalueeksi, ja samalla annettiin 1 kk määräaika luvattomien veneiden pois siirtämiseksi. Keväällä 2009 tunnistamattomat veneet merkattiin 16.6.2009 siivoustalkoissa viimeisellä huomautuksella (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). Kirkkonummen Sanomissa oli asiasta kesäkuussa kaksi artikkelia. Rantaan hylätyt seitsemän venettä otettiin haltuun 5.7.2009 ja asiasta ilmoitettiin poliisille. Veneistä sai jättää ostotarjouksia 1.9.2009 saakka, ja hoitokunta päätti veneiden myynnistä tarjousten perusteella 2.9.2009. ]

Veneiden säilyttäminen

Veneitä tulee säilyttää siten, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa muille.

Rantaan merkattiin 16.6.2009 talkoiden yhteydessä erikseen kaksi vesillelaskukohtaa, joiden kohdalla ei saa säilyttää veneitä.