2019-02

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2019

aika: 4.5.-10.6.2019

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. VEROT

Edellisvuoden verotuspäätökset on saatu ja verot maksettu.

4. VENEPAIKKAMAKSUT

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti maksujen eräpäivä oli huhtikuussa, ja mikäli venepaikkaa ei halua pitää enää tänä vuonna, vene tulee olla poistettu osakaskunnan alueelta eräpäivään mennessä, tai otetaan ilman eri ilmoitusta osakaskunnan haltuun hävitettäväksi ja mahdolliset kulut peritään veneen omistajalta.

Maksut on nyt kerätty.

5. VESIALUEKORVAUKSET

Edellisvuosien vesialuekorvaukset on saatu Kalastusalueelta. Jatkoa varten on ilmoitettu uudelle Kalatalousalueelle, että korvausvarat nostetaan kalastuskunnan tilille vuosittain.

6. RANNAN SIIVOUSTALKOOT

Sovitut siivoustalkoot pidettiin toukokuun alussa, mukana oli seitsemän osakasta.

7. HUMALJÄRVEN RANNAN SULKUKETJU

Rannan tieliittymään on vuosikokouksen päätöksen mukaisesti asennettu sulkuketju. Kaikilla hoitokunnan jäsenillä on avaimet (Mustonen avaimet #1, Holopainen avaimet #2, Suihkonen avaimet #3). Hoitokunta totesi rannan pysäköintialueen liittyvän vesialueen käyttöön, ja vesialueen osakaskunta näinollen maksaa ketjun kustannukset.

8. LAHOPUIDEN KAATO, HAKETUS

Vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti rannasta kaadettiin siivoustalkoissa katselmoidut lahopuut (7 koivua ja 2 raitaa) ammattimetsurin toimesta 30.-31.5.

Tämän jälkeen oksien haketustalkoot 10.6., paikalle tilattu traktorihaketin. Talkoissa oli mukana kahdeksan henkilöä.

Hoitokunta totesi venerannan liittyvän vesialueen käyttöön, ja vesialueen osakaskunta maksaa rannan hoidon tämän vuoden kustannukset.

Tämän vuoden talkoisiin osallistuneille osakkaille tarjottiin mahdollisuutta ostaa kaadetut puut polttopuuksi, hintaan 40 €/kiintokuutiometri (osakaskunta ei ole arvonlisäverovelvollinen), maksut oma-aloitteisesti kalastuskunnan tilille.

Kiinnostuneita ostajia ei ollut, joten talkoisiin tänä vuonna osallistuneet voivat hakea rannasta puuta veloituksetta. Juhannuksesta eteenpäin kuka tahansa osakas voi käydä rannasta siellä mahdollisesti vielä olevia pöllejä veloituksetta.

9. LUVATTOMIEN JA MAKSAMATTOMIEN VENEIDEN HALTUUNOTTO

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti maksamattomat ja luvattomat veneet otetaan siirtokehotuksen jälkeen osakaskunnan haltuun ja hävitetään esim. myymällä osakaskunnan lukuun, tai viemällä jäteasemalle, jolloin kulut peritään veneen omistajalta.

Rannassa on ollut kevään kuluessa ainakin neljä luvatonta venettä, joita on laputettu siirtokehotuksin ja ilmoituksella että jos eivät poistu 18.5. mennessä (aikaa jatkettu sittemmin 31.5. saakka), osakaskunta ottaa haltuun hävittämistä varten -- ja että niistä voi tehdä osakaskunnalle alustavia ostotarjouksia.

Hoitokunta totesi 10.6. katselmuksessa, että rannassa on toistuvista siirtokehotuksista huolimatta hylättynä kolme luvatonta huonokuntoista venettä, jotka todettiin haltuunotetuiksi ja hävitettäviksi.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja