2015-05

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015

aika: 28.9.2015

paikka: sähköposti- ja puhelinkokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli hoitokunnan jäsenten yksimielisen päätöksen mukaan laillinen ja päätösvaltainen.

3. KVARNBYÅN TUKOS

Kunnan vs. ympäristötarkastaja lähetti Kvarnbyn ja Överbyn osakaskunnille sähköpostitse kehotuksen poistaa Myllykyläntien alittavan sillan juureen kertynyt puron tukos. Puroon joutunut laho puunrunko oli juuttunut siltarakenteisiin poikittain, ja kerännyt risuista ja muusta materiaalista tukoksen, joka haittasi puron virtausta.

Jarmo Suihkonen kävi paikalla samana iltana, ja raivasi tukoksen Kvarnbyn vesialueelta eli puron keskilinjasta sen länsireunaan.

Suoritetusta toimenpiteestä ilmoitettiin ympäristötarkastajalle sähköpostitse, ilman vastausta.

4. HUMALJÄRVEN VENERANNAN SIIVOUS

Hans Holopainen kokosi rantaan kertyneet jätteet kasaan 28.9. ja Jarmo Suihkonen vei ne peräkärryllä Munkinmäen jäteasemalle.

5. MUUT ASIAT

Ei ollut.

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja