2015-03

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015

aika: 23.3.-1.4.2.2015

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. KIRKKKONUMMI-SIUNTIO-KALASTUSALUEEN VUOSIKOKOUS

Kokous 14.4., yksi hoitokunnan jäsen osallistuu mahdollisuuksien mukaan.

4. KUNNAN VASTAUS MEIKON VEDENOTTOA KOSKIEN

Todettiin oheinen kunnalta saatu vastaus, jonka puheenjohtaja saattaa tiedoksi asian perään vuosikokouksessa kyselleiden Myllyharjun kiinteistönomistajien tietoon sikäli kun osakaskunnalla on heille sähköiset yhteystiedot.

5. MUUT ASIAT

Ei ollut.

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja

- - - - - - -

Lehtinen Maria <maria.lehtinen@kirkkonummi.fi>

31-3-2015 16:11

Hei,

olitte kysynyt Meikon vedenpinnan säätelyrajoja. Vedenottoa säädellään edelleen v. 1973 annetun Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaan, eli järven pinta ei saa alittaa N43 42,65 m olevaa säännöstelyn alarajaa eikä mikäli mahdollista ylittää tasoa N43 43,34 m (ylärajaan emme pysty vaikuttamaan). Tätä on aika-ajoin tarkistettu ELY-keskukselta, mutta he eivät ole nähneet tarvetta puuttua rajoihin. Toimitamme mittaustiedot Meikon pinnasta määräajoin ELY-keskukselle.

Meillä on Meikon järven rannassa raakavesikaivo, jossa on mittalaite ja tiedot tulevat meille automaattisesti kaukovalvontaan. Tarvittaessa voimme mitata pinnan myös manuaalisesti mittatikulla. Raakavesikaivo on lukittu.

Meikon pintavedenottamo on melko pieni ja vettä voitaisiin ottaa enemmänkin, mikäli laitoksen kapasiteetti antaisi periksi. Ajankohdat, jolloin vedenottoa rajoitetaan osuvat yleensä loppukesäksi. Silloin vähennämme vedenottoa vähitellen ja pyrimme siihen, ettei vedenoton alarajaa saavuteta. Mikäli vesimäärä, jonka voimme ottaa on hyvin pieni, suljemme koko laitoksen, koska prosessi ei tuolloin toimi kunnolla. Voimme korvata puuttuvan vesimäärän HSY:ltä ja Suomen Sokerilta ostettavalla vedellä, joten ko. tilanne ei ole aiheuttanut ongelmaa.

Ystävällisin terveisin / Med vänlig hälsning

Maria Lehtinen

Käyttöpäällikkö

Kirkkonummen kunta / Kyrkslätts kommun

Yhdyskuntatekniikka / Samhällsteknik

Vesihuoltolaitos / Vattenförsörjningsverket

Puhelin / telefon 040 126 9576

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi /

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Käyntiosoite: Ervastintie 2, Kirkkonummi

Besöksadress: Ervastvägen 2, Kyrkslätt