2011-01

2011-01-25

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011

aika: 22.-25.1.2011

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKOKOUSVALMISTELUT

Puheenjohtaja oli valmistellut edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jotka hyväksyttiin puheenjohtajan toimitettavaksi tilintarkastaja Markku Ikoselle.

Vuosikokousajaksi soviittin 15.3.2011 ja paikaksi edellisvuosien tapaan Bygdebo. Puheenjohtaja valmistelee ja jakaa kutsut noin kuukausi ennen kokousta.

Venepaikkamerkeiksi kokeeksi säänkestävät tarrat, jakoon vuosikokouksen yhteydessä, puheenjohtaja valmistelee.

4. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Päätettiin, että Hans Holopainen jatkaa varapuheenjohtajana 2011, jolloin myöskään tilinkäyttöoikeuksiin ei tarvitse hakea muutosta.

5. MUUT ASIAT

(Ei ollut)

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 25.1.2011.

Kirkkonummella

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja