2012-5

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012

aika: 7.-18.6.2012

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Sähköpostikokousta pidetään tämän pohjalta laillisena ja päätösvaltaisena, kun aikaa sen avaamisesta päättämiseen on vähintään viikko.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Sorapolut Humaljärven venerannan märkien paikkojen yli

Ei uutta tietoa. Talven hiekoitushiekat on varmastikin kaduilta jo kerätty, ja kun asiasta ei ole tähän mennessä mitään kuultu, on ilmeistä että asia siirtyy ensi keväälle.

Humaljärven rannan kunnossapito

Liikennemerkki on asennettu.

Tienvierusvesakko liittymästä purolle on raivattu näkyvyyden eli turvallisuuden parantamiseksi.

Vedestä tai veteen kaatuneita puita on vedetty rannalle muutamia ja pätkitty lyhyemmäksi, jotta on helpompi niiden kuivuttua siirtää kauemmas vesirajasta.

Vuosimaksujen yhteenveto

Venepaikkoja Humaljärven rantaan jaettu 13 kpl (8 osakasta + 2 muuta kyläläistä + 3 vanhaa muuta ulkopuolista).

Pyydysyksikkömerkkejä Humaljärveen on jaettu 13 kpl.

Taloustilanne 31.5.2012

Osakaskuntien varallisuus, eli pankkitilin saldo:

- Humaljärven ranta +367,94 euroa

- Kalastuskunta +346,68 euroa

- Meikon ranta +186,00 euroa

Odotettavissa loppuvuoden aikana ei ole suuria menoja, lähinnä pankin palvelumaksut.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja