2014-02

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014

aika: 3.-21.3.2.2014

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. VUOSIKOKOUS

Pidettiin 3.3., keskeisimmät asiat sen pohjalta:

- Jatketaan suunnilleen kuten tähänkin asti.

- Hoitokunnalle 1000 e käyttövaltuutus valtiolta saatavista korvauksista hoitokunnan harkinnan mukaan.

- Keskusteltiin kunnan ehdotuksesta rajoittaa venerannan läpi jäälle ajoa, todettiin että edes pysäköintikieltoa ei pystytä valvomaan, ei nähdä lisäkieltoja perusteltuina.

4. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Hoitokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Hans Holopainen.

5. MUUT ASIAT

Ei ollut.

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja