2013-02

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013

aika: 6.-16.3.2.2013

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. VUOSIKOKOUS

Pidettiin 5.3., keskeisimmät asiat sen pohjalta:

- Jatketaan suunnilleen kuten tähänkin asti.

- Kaislan niitto: kokeillaan käsin niittämistä vedestä/veneestä käsin, saadaan sitten ensi vuoden kokoukselle kokemuspohjaista palautetta mahdollisten jatkosuunnitelmien pohjaksi. Helsingin Sanomissa oli lyhyesti juttua kaislikoista (poltettavan bioenergia keruu), siinä yhteydessä mainitsivat, että jos haluaa

niitolla vähentää kaislan määrää pitenpiaikaisesti, niitto kannattaa tehdä alkukesän voimakkaan kasvun aikaan.

- Rantaan pusikon raivausta, märkiin paikkoihin murskeesta kiviainespolut helpottamaan rannalta kalastamista ja veneille pääsyä, murskeen levitys tällä kertaa nopeammin kuin viimeksi kun jäi seisomaan parkkipaikalle yli kuukaudeksi, Kalastusalueelta nostetaan valtion omistajakorvauksia kustannusten kattamiseksi sikäli kun menee yli kalastuskunnan kerättyjen varojen, ei todennäköisesti tarvita kuin noin puolet nostovaltuutuksesta.

4. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Hoitokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Hans Holopainen.

5. MUUT ASIAT

Ei ollut.

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja