2017-02

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2017

aika: 17.-21.6.2017

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. INGELSÅN YLITTÄVÄ MYLLYKYLÄNTIEN SILTA

Myllykyläntien silta tultanee uusimaan. Keskusteltiin tulisiko Kvarnbyn osakaskunnan vesialueen omistajana ottaa yhteyttä tässä yhteydessä Myllykyläntien tiekuntaan ja mahdollisesti kunnan ympäristöyksikköön tai ELY-keskukseen, jotta uusittavan sillan tukirakenteet eivät tukkisi joen virtaumaa ainakaan niin paljon kuin nykyiset pystytolpat. Taustana taannoinen kunnan ympäristöyksikön kehotus vesialueen omistajalle ryhtyä toimiin, kun sillan rakenteisiin kiinni jääneet ajopuut ja muu roina sekä sillalta veteen tullut hiekka patosivat virtaamaa pieneksi.

Todettiin että osakaskunnan sijaan virtaaman varmistaminen lienee ennemminkin puron alueella olevan vuosikymmeniä toiminen ojitusyhtiön vastuulla -- he mm. perkasivat puroa juuri tässä tarkoituksessa muutama vuosi sitten.

Päätettiin, että ei edetä asiassa muodollisesti, mutta hoitokunnan jäsen Alpo Mustonen Myllykyläntien osakkaana nostaa asian sopivaksi katsomallaan tavalla esille tiekunnan kanssa.

4. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja