2019-01

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2019

aika: 28.12.-9.1.2019

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. TILIKAUDEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja laatii tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ym. ja toimittaa muille hoitokunnan jäsenille kommentoitavaksi/korjattavaksi, minkä jälkeen toimittaa helmikuun alkuun mennessä toiminnantarkastajalle.

4. VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään maaliskuussa, puheenjohtaja tarkentaa ajan hoitokunnan muiden jäsenten antamien reunaehtojen ja kokouspaikan saatavuuden mukaan.

Osakkailla on mahdollisuus tammikuun loppuun saakka esittää vuosikokouksen käsiteltäväksi asioita, muutoin käsitellään sääntömääräiset asiat, tänä vuonna mm. uuden hoitokunnan valinta.

Puheenjohtaja toimittaa kokouskutsut osakkaille aiempien vuosien käytännön mukaisesti, sekä hankkii kokoukseen mennessä venepaikkatarrat ja pyydysyksikkömerkit, kuten aiemmin.

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja