2015-04

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015

aika: 31.7.2015

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli hoitokunnan jäsenten yksimielisen päätöksen mukaan laillinen ja päätösvaltainen.

3. INGELSÅN ALITTAVA SÄHKÖKAAPELI VOLSINTIEN VIEREEN

Hoitokunta suostuu sähkönsiirtoyhtiön pyyntöön allekirjoittaa sopimus keskijännitekaapelin kaivamisesta Volsintien varteen, osakaskunnan osalta Ingelsån alittamiseen Volsintien eteläpuolella. Osakaskunta ei saa kaapelista korvausta, mutta oletettavasti se parantaa sähkönsyötön laatua Kvarnbyssä ja lähialueilla.

4. MUUT ASIAT

Ei ollut.

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja