2016-1

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2016

aika: 16.-24.1.2016

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. TILINPÄÄTÖS

Puheenjohtaja on koonnut osakaskuntien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, ja sääntöjen mukaisesti toimittaa tilinpäätöksen ja osakaskuntien hallintomateriaalin tilintarkastajalle tammikuussa.

4. VUOSIKOKOUS

Sääntöjen mukaan vuosikokous tulee pitää maaliskuun kuluessa, kutsut osakkaille vähintään kaksi viikkoa etukäteen.

Kokousajankohdaksi sovittiin 8.3. klo 18.30, paikka Bygdebo.

Kokouskutsuun tulee myös mahdolliset osakkaiden tammikuun loppuun mennessä hoitokunnalle ilmoittamat vuosikokouksessa käsiteltäviksi pyytämät asiat. Toistaiseksi tällaisia asioita ei ole tiedossa.

Puheenjohtaja laatii ja jakaa kutsut helmikuussa.

5. PYYDYSYKSIKKÖ- JA VENEPAIKKAMERKIT

Puheenjohtaja hoitaa alkaneen vuoden pyydysyksikkömerkit jakoon vuosikokoukseen mennessä.

Venepaikkamerkit edellisen vuoden tapaan sään kestävinä tarroina, puheenjohtaja huolehtii.

6. MUUT ASIAT

Kunta on laittanut tämän alueen osayleiskaavaluonnoksen nähtäville, lausuntoja voi jättää 19.2. saakka.

Puheenjohtaja osakaskuntien nimissä pyytää kuntaa merkitsemään Humaljärven venerannan yksityiseksi venevalkamaksi siihen liittyvine toiminteineen (esim. parkkipaikka) ja ettei kaava saisi rajoittaa esim. turvallisuutta uhkaavien lahojen puiden kaatamista.

Meikon veneranta ei ole kaavaluonnoksen alueella, mutta esitämme huomioitavaksi että kaava ei saa vaikeuttaa venerantaan kulkua, eli veneenkuljetusmahdollisuutta Kylänraitilta lähtevää uraa pitkin venerantaan ei saa sulkea kaavamerkinnöillä.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja