2012-4

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 / 2012

aika: 30.4.-22.5.2012

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Humaljärven vedenlaatu

Verkkosivujen yhteyteen on liitetty koekäyttöön sivu, jonne voidaan tallentaa tietoa järven näkösyvyyden ja leväkukintotilanteen kehittymisestä kesän aikana. Puheenjohtaja ottaa nyt alkuun tehtäväkseen suorittaa mittauksia padolla satunnaisin välein, Suomen ympäristökeskuksen antamia havainnointiohjeita noudattaen. Verkkosivun osoite on http://koti.kapsi.fi/jsui/hj.html

Sorapolut Humaljärven venerannan märkien paikkojen yli

Ei uutta tietoa, odotetaan vielä Kim Pihlströmin tai muun tahon mahdollista yhteydenottoa.

Vuosimaksujen kerääminen

Kaikki maksut on nyt saatu kerättyä.

Humaljärven venerannan pysäköintikielto

Rannan ilmoitustaulun vettynyt sisältö on päivitetty uusiin, liittymän repaleiset yksityislue- ja pysäköintikieltolaput vaihdettu uusiin ja ranta on siivottu huhtikuun lopussa ja roskaa kertyi merkittävä määrä. Ei vaikuta todennäköiseltä, että osakkaat olisivat roskaamisen pääsyyllisiä, vaan ennemminkin kyse näyttää olevan rantaan tulevien ulkopuolisten kalastajien mukanaan tuomista eväsroskista, hajonneista kalastusvarusteista ym. Ilmoitustaululla ollut pysäköintikieltoilmoitus oli jälleen revitty pois.

Puheenjohtaja ehdotti ulkopuolisten pysäköintikiellon virallistamista oikealla liikennemerkillä, alustava kustannusarvio kuuden alan yrityksen verkkosivuilla olleiden hinnastojen perusteella reilu 200 euroa plus rahtikulut noin 50 euroa. Tähän ei ole varattu talousarviossa rahaa tällä nimikkeellä, mutta rannan kunnostukseen on tälle kaudelle budjetoitu noin 200 euroa.

Tieliikennelain mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty, mutta pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.

Päätettiin, että haetaan kunnan tiejaostolta lupaa viralliselle liikennemerkille.

10.5. kunnan tiejaoston valmistelija ja sihteeri Timo Huusko ilmoitti 2.5. jätettyyn hakemukseen viitaten, että kunnalla ei ole mitään merkin asettamista vastaan, ja että hän oli ollut yhteydessä myös yleisten teiden (Volsintie) liikennemerkityksestä vastaavaan ely-keskukseen, jolla ei myöskään ollut mitään sitä vastaan, että osakaskunta omalla kustannuksellaan asettaa haetun merkin, kunhan noudatetaan Tiehallinnon Liikennemerkkiohjeen asettamaa käytäntöä, ja lisäksi aluepysäköintimerkin kääntöpuolelle asetetaan merkin päättymistä osoittava vastaava kilpi.

Puheenjohtaja pyysi merkistä tarjouksen kolmelta edullisimmalta vaikuttaneelta yritykseltä. Vain yksi yritys lähetti tajouksen. Kääntöpuolen lisämerkki ja merkkikokonaisuuden koon vuoksi tarvittava pidempi putki ja painavampi betonijalusta nostivat kokonaishinnan 370 euroon rahteineen. Päätettiin hankkia merkki, vaikka talousarvion rannan kunnostukseen osoittama rahamäärä ylittyykin -- alumiininen merkki on kuitenkin oletettavasti varsin pitkäikäinen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja