2014-05

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014

aika: 10.-17.11.2014

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. HUMALJÄRVI

ELY-keskukselta tuli tieto, että Suomen Sokeri on hakenut Humaljärvelle jäälläajokieltoa moottoriajoneuvoille, ja asianosaisilla on mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä 2.12. mennessä.

Hoitokunta totesi, että lausunnon antamisesta päättäminen on hoitokunnan valtuuksien rajoissa, ja päätti ettei osakaskunta lausu asiasta mitään.

4. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kvarnbyssä

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja