2009-07-03

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3.7.2009

Aika: sähköpostikokous 1.-3.7.2009

Paikka:

Läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja, kokouksen sihteeri)

Hans Holopainen

Alpo Mustonen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse 1.7.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. HUMALJÄRVEN VENERANNAN ASIAT

Vieraiden veneiden 23.6. päättyneen 1 kk siirtomääräajan umpeuduttua ja kahdesta Kirkkonummen Sanomissa kesäkuussa olleesta artikkelista huolimatta rannassa on edelleen seitsemän luvatonta venettä.

Hoitokunta suorittaa niiden haltuunoton 5.7. ja ilmoittaa asiasta poliisille.

Kyseisten veneiden kiinnitysketjut katkaistaan, veneet kootaan yhteen nippuun hieman kauemmas vesirajasta, ja merkitään lapulla jossa on tieto suoritetusta haltuunotosta ja ohje kuinka veneistä voi tehdä ostotarjouksia.

Tarjoukset puheenjohtajalle tekstiviestinä viimeistään 1.8., hoitokunta pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä tarjoukset.

Hyväkuntoisimpia veneitä voidaan harkita jätettäväksi osakaskunnan yhteiskäyttöön Humaljärvelle tai Meikolle – puheenjohtaja laittaa asiasta vielä tiedustelun osakkaille samalla kun ilmoittaa sähköpostitse/tekstiviestillä haltuunotoista ja mahdollisuudesta tehdä ostotarjouksia.

Hoitokunta päättää 2.8. mitkä veneet myydään, ja ilmoittaa asiasta saman tien veneiden mahdollisille saajille.

4. TYÖLISTALLA OLEVAT ASIAT

Avoinna olleet asiat on hoidettu pois lukien seuraavat:

heinäkuu:

Holopainen hoitaa:

¨ rantaan ilmestyneistä autoista yhteys poliisiin/kuntaan

Suihkonen hoitaa:

¨ hoitokunnan kokouspöytäkirja verkkoon

¨ käräjäoikeudesta pyydettävä 20.7. jälkeen tieto, onko joku nostanut 19.5. osakaskunnan kokouksesta kanteen, ja tämä toimitettava TE-keskukseen sääntöjen vahvistamisen viimeistelyä varten

elokuu:

hoitokunta yhdessä hoitaa:

¨ 2.8. päätös veneiden myynnistä

Suihkonen hoitaa:

¨ osakaskuntien rekisteröityminen Patentti- ja Rekisterihallituksen ja Verohallinnon rekistereihin

¨ pankkitilin avaaminen Humaljärven venerannan osakaskunnan nimiin

myöhemmin syksyllä:

hoitokunta yhdessä hoitaa:

¨ osakaskunnan kokouksen päätöksen mukaisten maksujen eräpäivän määrääminen

¨ osakas- ym. maksujen laskuttaminen ja maksusuoritusten seuranta

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 3.7.

Vakuudeksi

Kirkkonummella 3.7.2009

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja