2011-05

2011-11-01

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011

aika: 10.10.-1.11.2011

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. LAHOPUUT

Humaljärven rannassa oli kaatunut myrskyssä laho koivu, onnekkaasti ei henkilövahinkoja, mutta erään uudehkon veneen rikkoutuminen oli varsin lähellä. Kari Nihtilä olisi tarvittaessa halukas raivaus-/kaatotalkoisiin.

Sovittiin että Alpo Mustonen raivaa rantaa loppuvuoden kuluessa. Iso kiitos tästä avusta taas!

4. VEROT

Kalastuskunnalla oli viime vuodelta tuloja reilu 70 €, ja verottajalta tuli tästä 26% maksulappu, puheenjohtaja maksaa pankkiin.

5. MUUT ASIAT

Puheenjohtaja hoitaa tilinpäätösasiat vuoden vaihtuessa, tiedottaa hoitokunnan muille jäsenille ja toimittaa materiaalit sääntöjen mukaisesti tilintarkastajalle tammikuussa.

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 1.11.2011.

Kirkkonummella

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja