2010-09-13

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

aika: 3.-13.9.2010

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. HUMALJÄRVEN RANNAN MURSKEET

Rudus toimitti hoitokunnan levittämän suodatinkankaan päälle heinäkuun lopulla mursketta kasettiautollisen (43 tonnia).

Kjell Nordström ja Robert Ehrnsten levittivät ja täryyttivät murskeet elokuun lopulla. Iso kiitos!

4. HUMALJÄRVEN RANNAN LAHOT PUUT

Rannassa on latvasta kuivia isoja koivuja, jotka voivat myöhemmin olla vaaraksi.

Puut voidaan kaataa, kun sopiva kaatoporukka saadaan kokoon.

Kaatamisen jälkeen voitanee ilmoittaa osakkaille pienistä talkoista, joissa sahattaisi puut pätkiksi ja kasattaisi lahot pölkyt sivummalle maatumaan.

Talkoisiin osallistuvat saavat kukin viedä oman osansa kaadetuista puista mukanaan omaan käyttöön ilman eri korvausta.

5. MUUT ASIAT

(Ei ollut)

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.9.2010.

Kirkkonummella

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja