2010-12-15

KVARNBYN YHTEISALUEIDEN HOITOKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2010

aika: 2.-15.12.2010

paikka: sähköpostikokous

läsnä: Jarmo Suihkonen (puheenjohtaja+sihteeri), Hans Holopainen, Alpo Mustonen

poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse, jakelussa Hans Holopainen, Alpo Mustonen, Jarmo Suihkonen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa etukäteen -- tai mikäli hoitokunnan jäsenet ovat yksimielisiä siitä että lyhempi varoitusaika riittää -- ja paikalla on puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen tai varaedustaja.

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMISEN TILANNE

Puheenjohtaja kyseli sääntöjen vahvistamisen perään ELY-keskuksesta (Kai Samanen) syyskuun alussa. Säännöt ovat Samaselta saadun viestin mukaan lähteneet ELY-keskuksesta eteenpäin marraskuun alussa.

Ilmeisesti tämä tarkoittaa Patentti- ja Rekisterihallitusta, josta sitten tulee lasku vahvistuksista.

Kaikilla kolmella osakaskunnalla on vuoden 2010 loppuun saakka kirjanpidossa 100 € varaus vahvistusmaksuista. Mikäli laskut tulevat tämän vuoden puolella, puheenjohtaja maksaa ne ja varaukset purkautuvat.

Mikäli laskuja ei saada vielä tämän vuoden puolella, siirtyvät tehdyt varaukset vuodelle 2011.

4. 2010 TILINPÄÄTÖS YM.

Puheenjohtaja koostaa tilinpäätösasiakirjat ja toimittaa tilintarkastajalle tammikuun loppuun mennessä.

5. MUUT ASIAT

(Ei ollut)

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.12.2010.

Kirkkonummella

Jarmo Suihkonen

puheenjohtaja