Inspectie

Doorlichting: inspectie BaO in de fout ?

Eén van de opdrachten van de onderwijsinspectie is de controletaak, maar ...

In artikel 33 (decreet 8 mei 2009) lezen we: "De inspectie is niet bevoegd voor de controle op de invulling van het pedagogisch of agogisch project, noch voor de controle op de gebruikte pedagogische, agogische, artistieke of begeleidingsmethoden."

Inspecteur Maurice De Brabandere is ook maar een mens van "vlees en bloed".

Wat blijkt nochtans bij doorlichtingen:

* Zorg maar dat je volledig mee bent met het ervaringsgericht onderwijs, het "nieuwe" leren en e-learning. Kritische beschouwingen worden niet geapprecieerd!

* Alle aandacht gaat naar het proces. Het product is van geen belang en wordt dus ook niet gecontroleerd!

* Werkvormen van het ervaringsgericht onderwijs (o.a. hoekenwerk, contractwerk, projectwerk ...) worden zwaar gepromoot en als alleenzaligmakend voorgesteld.

* Frontaal onderwijs en klassikale instructie doet hen meteen denken aan het schooltje van Bokrijk.

Conclusie: De inspectie gaat haar bevoegdheid te buiten en de directies laten begaan.


Lees ook de subpagina's !

De strop of de kogel. Inspectie dringt visie op.