Nieuw is blijkbaar niet beter!

Het Laatste Nieuws 26/06/2008

Beter onderwijs leidt niet tot betere prestaties of minder schoolmoeheid!

(Waarom zou het dan beter zijn?)


De voorbije jaren hebben scholen veel vooruitgang geboekt op het vlak van activerend onderwijs, begeleiding van leerlingen, inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs en samenwerking onder leerkrachten. Dat blijkt uit het rapport 'Vijf jaar vernieuwing in scholen' van de Koning Boudewijnstichting. Toch vertaalt die vooruitgang zich niet in betere prestaties bij leerlingen of minder schoolmoeheid, luidt het.

Onderzoek

De Koning Boudewijnstichting bevroeg bijna 1.000 directeurs uit het basis- en secundair onderwijs over hoe hun school de jongste vijf jaar in hun visie is veranderd en hoe ze aankijken tegen de wenselijkheid van bepaalde beleidsveranderingen inzake onderwijsvernieuwing.

Verschillen

Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde directeurs heel wat verschillen zien tussen hun school van vandaag en die van vijf jaar geleden. De grootste vooruitgang werd volgens de 995 respondenten geboekt op gebied van 'verwerving van attitudes en vaardigheden van leerlingen', gevolgd door 'samenwerking onder de leraren' en 'coachingactiviteiten van leraren naar leerlingen'. Toch hebben al die inspanningen voorlopig nog geen effect op de leerlingen. Zo blijkt uit de enquêteresultaten geen belangrijke verhoging van de leerlingenprestaties of een afname van schoolmoeheid bij leerlingen.

Watervalsysteem

Ook is er nog geen kentering in het 'watervalsysteem', waarbij jongeren enkel voor het technisch of beroeps kiezen wanneer het echt niet anders kan. Er is in scholen een toegenomen aandacht voor techniek en wetenschap, maar dat betekent nog niet dat meer leerlingen voor technisch onderwijs of beroepsonderwijs kiezen, toont de enquête. In alle scholen is er ook meer aandacht dan vroeger voor sociaal zwakkere leerlingen. Verder blijkt nog dat ASO-scholen vaak minder bereid zijn tot verandering en dat scholen in Brussel meer veranderingen doorvoeren dan scholen in Vlaanderen. Ook "proeftuinscholen" evolueren sneller dan andere scholen.

Waardering

De rondvraag bij de directeurs toont ook aan dat de meeste schooldirecteurs in Vlaanderen voorstander zijn van de veranderingen die door de overheid worden voorgesteld. Zelf hopen de directeurs dat de overheid snel werk zal maken van een soepeler systeem voor de opdracht en taakinvulling van leerkrachten, van een versterking van het bestuur van scholen en van meer middelen voor de begeleiding van jongeren uit sociaal-cultureel zwakkere milieus. (belga/sam)