Wanneer begint de zomervakantie ook weer? (2 maanden zijn blijkbaar niet lang genoeg)

In veel scholen zit het leren er op! Vroeg in de meimaand al, beginnen eindtoetsen en proefwerken. Daarna, tot aan de zomervakantie, wordt de tijd opgevuld met activiteiten die uitblinken in pedagogische lichtheid. Pretparken en kinderfestivals zijn enkele voorbeelden.

Maar telt u even mee? Kerst- en paasvakantie samen: één maand. Herfst- en krokusvakantie: twee weken. Vrije dagen, verlengde weekends, studiedagen voor het personeel: doe ook maar twee weken. Dat zijn dus al twee maanden. Als de riem er afgelegd wordt begin mei, met aansluitend de zomervakantie, dan krijgen onze kinderen een goed half jaar les. Of toch niet ... want in dat half jaar vallen nog groepsactiviteiten zoals: opening van dit, afsluiting van dat, dag of week van ..., beloningsactiviteiten, voorbereiding van allerhande feesten en contacten enz. enz.

Zonder afbreuk te doen aan de waarde van "leuke" activiteiten, moeten we toch eens de vraag durven stellen of we wel goed bezig zijn. Echte kansen in het onderwijs beginnen met het optimaal gebruik van de onderwijstijd. De school is een leerinstituut en geen kinderopvang of jeugdbeweging!