Eindtermen

(Eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie.)

Zelfs als alle eindtermen op zich haalbaar zouden zijn, dan nog blijft het zo goed als onmogelijk ze allemaal samen te verwezenlijken. De specialisten, professoren, pedagogen, begeleiders, navormers, managers ... die dit wel kunnen, staan spijtig genoeg niet (meer) in een klas.

Het zou dus verstandig zijn om hoofdzaak en bijzaak nog eens goed te onderscheiden; een duidelijke ranking van de eindtermen dringt zich op. Vindt u (ter illustratie) de volgende eindtermen even belangrijk ... ?!!! Of anders gezegd, als een leerling één van deze twee doelstellingen niet gehaald heeft, wat zou u dan het ergste vinden?

*De leerlingen kunnen nieuwe dansen ontwerpen met eenvoudige passen en figuren. eindterm muzische vorming 4.5

*De leerlingen kunnen de klok lezen (analoge en digitale klokken). Zij kunnen tijdsintervallen berekenen en zij kennen de samenhang tussen seconden, minuten en uren. eindterm wiskunde 2.12

In het onderwijs is veel mogelijk maar de som van al het mogelijke is onmogelijk! (uitspraak van een zeer verstandige inspecteur)