Multitasking

De ICT-gekte neemt hallucinante vormen aan. De computer staat nu blijkbaar ook model voor de werking van onze hersens.

Na de zaligverklaring van het constructivisme is 'multitasking', het simultaan uitvoeren van verschillende taken, het modewoord!

Het moet zijn dat de evolutie van onze hersenen plots sprongsgewijs gaat want het brein van zapkinderen (wat is dat nu weer?)

werkt anders dan de grijze massa van hun ouders. Spijtig dat Darwin dit niet meer heeft mogen beleven.

Waar de natuur duizenden eeuwen voor nodig heeft, gebeurt nu in de tijdspanne van één generatie. Tenminste, dat wil men ons

wijsmaken. Maar een Frankische boer die zijn wagen mende en tegelijkertijd een gesprek voerde met zijn vrouw, deed die dan

ook niet aan multitasking? Of onze overgrootmoeder die een trui breide, tezelfdertijd mee de rozenkrans bad en zich tussendoor

zorgen maakte om haar ziek kind?

Niets nieuws onder de zon dus! We kunnen nu eenmaal geautomatiseerde activiteiten uitvoeren, al dan niet gecombineerd met

een denkactiviteit. Maar als we twee of meer complexe taken samen uitvoeren, wordt het moeilijk. Dat was vroeger zo en dat is nu nog zo.

Een kind dat zit te chatten of te sms’en tijdens het huiswerk, is minder geconcentreerd en maakt meer fouten.

De meesten onder ons herinneren zich nog goed hoe moeilijk het was om te leren autorijden met versnellingen,

als je ook nog op het verkeer moest letten. Als het schakelen eenmaal geautomatiseerd was, ging het vlotter.

Leerlingen helpen om zich beter te concentreren en waar het kan te automatiseren, is veel zinniger dan ons onderwijssysteem

af te stemmen op de kinderen van de "zapcultuur".

Lees ook: De mythe van het multitasken