Home‎ > ‎

Oneliners

Het is van belang dat er in het onderwijsveld een kritische reflectie blijft bestaan.

Eddy Baldewijns


We staan nog steeds toe dat allerlei goeroes hun wonderbaarlijke onderwijsmethoden
op grote schaal verkopen.

Professoren Jan Van Damme, Bieke De Fraine, Jean-Pierre Verhaeghe en 11 collega’s onderzoekers KUL


No written word nor spoken plea, can teach our youth what they should be.
Nor all the books on all the shelves, it's what the teachers are themselves. ...

anoniem

Uit een recente evaluatie van het Nederlands ministerie van Onderwijs blijkt dat de beoogde betere aansluiting van het secundair met het hoger onderwijs slechter is geworden, dat studenten weinig tot geen feitenkennis meer hebben, hun taalbeheersing over het algemeen abominabel is, hun analytische vaardigheden en rekenkennis idem, en de vakinhoudelijke kennis gering is.

Dit zou ook een les in bescheidenheid moeten zijn voor al wie niet met beide voeten in het onderwijs staat,
maar toch steeds weer zijn mening wil opdringen aan wie het op het veld moet waarmaken.

Jos Van Der Hoeven, secretaris-generaal van de COC-onderwijsbondAls we alleen nog datgene leren waar we ons goed bij voelen, dan worden we dom.
Leren blijft lastig, maar dat woord ‘lastig’ mag je niet meer in de mond nemen.
Lieven Desmet (docent pedagogie KHBO)


Liefst zou men het onderwijs van de meerderheid van de bevolking
beperken tot het aanleren van beroepsvaardigheden.
Dat is de richting die de discussie over “levenslang leren” ingaat:
men wil het algemeen vormend onderwijs beperken, en enkel nog maar die vaardigheden aanleren
die men nodig heeft om beter en efficiënter te presteren in het bedrijf.

Tim Joosen


Hoe minder leerlingen thuis en op school een computer gebruiken,
hoe beter ze bij internationale testen scoren op leesvaardigheid en wiskunde.


Onderzoek EngelandIk aarzel niet te verklaren dat geen degelijk onderwijs mogelijk is,
indien de meester de harten van zijn toehoorders niet weet te winnen.

Socrates (469-399 VC)Laat het ons eens omgekeerd aanpakken:
we maken het onderwijs interessanter en leuker voor de leerkrachten en je zal zien:
het wordt vanzelf beter voor de leerlingen. En niemand wil er nog zo vroeg uit.

André Vansteenbrugge
Adjunct-Directeur K.A. Oudenaarde


Oneliner waaruit blijkt dat Rousseau een voorvechter was van het ervaringsgericht onderwijs !

La plus utile règle
de toute l'éducation?
Ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre.

Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778)Het moeilijkste en belangrijkste probleem ligt in de kunst de kinderen
te leiden en op te voeden, niet als winstposten voor de ouders of als werktuigen
van de vorsten maar volgens de totale bestemming van de mens.


Immanuel Kant (1724-1804)

Vervang ouders door "aandeelhouders" en vorsten door "patronaat"
en deze waarschuwing van de grote filosoof is weer brandend actueel.


Alles welbeschouwd, heeft de beschaving niet de vooruitgang van de wetenschap
of van de machines tot doel, maar die van de mens.


Alexis Carrel (Nobelprijs geneeskunde 1912)

Wanneer schoolbesturen, directeurs, inspecteurs en begeleiders alles en nog wat
“op papier willen hebben”, blijkt hieruit een gebrek aan vertrouwen
in de professionaliteit van de leerkracht.

COV

 
Een leraar die schitterend presteert op het vlak van de "core business"
kreeg nog nooit de Koningin Paolaprijs.

  Raf Feys & Pieter Van Biervliet


Het leven is te triestig om ernstig te nemen.

J. V.

(Wijsheid voor arrogante pedagogen)

Learn from the mistakes of others.
You can't live long enough to make them all yourself !


Eleanor Roosevelt (1884 - 1962)
Comments